PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 7 0 7
Okręg wyborczy nr 2 6 0 6
Okręg wyborczy nr 3 6 0 6
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 20059 10303

51,36%

10290 9631

93,60%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 17502 9032

51,61%

9032 8479

93,88%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 17126 9673

56,48%

9670 8771

90,70%

Tak
Suma: 54 687 29 008 53,04% 28 992 26 881 92,72%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4076

15,16%

30 4 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6314

23,49%

37 5 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 367

1,37%

15  
13 Komitet Wyborczy Wyborców NASZA MAŁA OJCZYZNA 701

2,61%

11  
14 Komitet Wyborczy Wyborców MŁODZI W SAMORZĄDZIE 1251

4,65%

27  
15 Komitet Wyborczy Wyborców "ZIEMIA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKA" 2784

10,36%

27 3 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM OBYWATELSKIE 880

3,27%

29  
17 Komitet Wyborczy Wyborców Koło Narodowe Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej 1344

5,00%

27  
18 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE 3403

12,66%

31 3 Tak
19 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 5761

21,43%

38 4 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 14, nr 18 8730

32,48%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4076

15,16%

Tak
14 Komitet Wyborczy Wyborców MŁODZI W SAMORZĄDZIE 1251

4,65%

Nie
18 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE 3403

12,66%

Tak
Grupa list nr 4, nr 7, nr 13, nr 15, nr 17 11510

42,82%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6314

23,49%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 367

1,37%

Nie
13 Komitet Wyborczy Wyborców NASZA MAŁA OJCZYZNA 701

2,61%

Nie
15 Komitet Wyborczy Wyborców "ZIEMIA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKA" 2784

10,36%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Koło Narodowe Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej 1344

5,00%

Nie
Grupa list nr 16, nr 19 6641

24,71%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM OBYWATELSKIE 880

3,27%

Nie
19 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 5761

21,43%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1 1 Rygiel Wiesław Komitet Wyborczy PSL 44 903

9,38%

1 1 Kipa Jerzy Komitet Wyborczy PSL 49 197

2,05%

4 1 Rojek Józef KW Prawo i Sprawiedliwość 59 1003

10,41%

4 1 Mądro Kazimierz KW Prawo i Sprawiedliwość 49 287

2,98%

15 1 Gajda Jan KWW "ZIEMIA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKA" 61 159

1,65%

18 1 Sąsiadek Władysław KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE 62 324

3,36%

19 1 Fąfara Stanisław Komitet Wyborczy PS 59 409

4,25%

4 2 Wozowicz Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość 45 631

7,44%

15 2 Kiełb Kazimierz KWW "ZIEMIA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKA" 49 1034

12,19%

15 2 Bączkowski Andrzej KWW "ZIEMIA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKA" 50 252

2,97%

18 2 Szczęch Władysław KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE 56 329

3,88%

19 2 Ziemiński Stanisław Komitet Wyborczy PS 53 532

6,27%

19 2 Michalski Andrzej Komitet Wyborczy PS 51 340

4,01%

1 3 Pasela Zbigniew Komitet Wyborczy PSL 63 422

4,81%

1 3 Krasowski Janusz Komitet Wyborczy PSL 43 325

3,71%

4 3 Dwojak Marian KW Prawo i Sprawiedliwość 58 310

3,53%

4 3 Szybała Marta Katarzyna KW Prawo i Sprawiedliwość 44 312

3,56%

18 3 Paryś Stanisław KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE 50 340

3,88%

19 3 Leja Czesław Komitet Wyborczy PS 57 429

4,89%