PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 6 0 6
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr 3 3 0 3
Okręg wyborczy nr 4 3 0 3
Okręg wyborczy nr 5 4 0 4
Okręg wyborczy nr 6 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 27188 12808

47,11%

12771 12008

94,03%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 28956 11524

39,80%

11509 10705

93,01%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 11082 4772

43,06%

4766 4339

91,04%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 10563 4622

43,76%

4619 4190

90,71%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 15877 8373

52,74%

8366 7554

90,29%

Tak
Okręg wyborczy nr 6 16963 9123

53,78%

9112 8007

87,87%

Tak
Suma: 110 629 51 222 46,30% 51 143 46 803 91,51%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3376

7,21%

26 1 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 10810

23,10%

54 6 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 8547

18,26%

44 6 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 11794

25,20%

51 8 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3011

6,43%

53 Tak
16 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Ziemia Gnieźnieńska" 6308

13,48%

44 6 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelska Wspólnota Samorządowa 2076

4,44%

28  
18 Komitet Wyborczy Wyborców "Zdrowie" 748

1,60%

3  
19 Komitet Wyborczy Wyborców UCZCIWA GMINA 133

0,28%

3  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 6 15170

32,41%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3376

7,21%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 11794

25,20%

Tak
Grupa list nr 4, nr 18 11558

24,69%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 10810

23,10%

Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców "Zdrowie" 748

1,60%

Nie
Grupa list nr 5, nr 17 10623

22,70%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 8547

18,26%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelska Wspólnota Samorządowa 2076

4,44%

Nie
Grupa list nr 7, nr 16 9319

19,91%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3011

6,43%

Tak
16 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Ziemia Gnieźnieńska" 6308

13,48%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Pietrzak Tadeusz KW Prawo i Sprawiedliwość 55 1208

10,06%

5 1 Budasz Tomasz Jakub KW Platforma Obywatelska RP 34 651

5,42%

5 1 Pokładecki Marian KW Platforma Obywatelska RP 49 995

8,29%

6 1 Kujawa Zdzisław KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 45 1857

15,46%

6 1 Imbierowicz Jerzy Piotr KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 59 676

5,63%

16 1 Ostrowski Krzysztof KW "Ziemia Gnieźnieńska" 45 594

4,95%

4 2 Krawczyk Wojciech KW Prawo i Sprawiedliwość 50 647

6,04%

4 2 Gaweł Robert Kazimierz KW Prawo i Sprawiedliwość 42 1027

9,59%

5 2 Gruszczyński Piotr Andrzej KW Platforma Obywatelska RP 48 992

9,27%

5 2 Łącki Wojciech Jan KW Platforma Obywatelska RP 50 327

3,05%

6 2 Kowalski Jacek KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 56 1642

15,34%

6 2 Szóstak Marek Jan KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 51 524

4,89%

16 2 Suwalski Władysław KW "Ziemia Gnieźnieńska" 58 210

1,96%

4 3 Dereziński Krzysztof Paweł KW Prawo i Sprawiedliwość 43 552

12,72%

6 3 Kostka Tadeusz Marcin KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 65 389

8,97%

16 3 Stopczyński Hieronim KW "Ziemia Gnieźnieńska" 51 214

4,93%

5 4 Żok Krystyna Teresa KW Platforma Obywatelska RP 50 300

7,16%

6 4 Gościniak Telesfor KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 58 787

18,78%

16 4 Webner Waldemar KW "Ziemia Gnieźnieńska" 40 321

7,66%

4 5 Bręklewicz Zbigniew Tadeusz KW Prawo i Sprawiedliwość 46 461

6,10%

5 5 Gąsiorek Rajmund Jan KW Platforma Obywatelska RP 54 617

8,17%

6 5 Gorzelańczyk Jan KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 60 672

8,90%

16 5 Winiarska Danuta KW "Ziemia Gnieźnieńska" 45 848

11,23%

1 6 Szczepański Stanisław Komitet Wyborczy PSL 51 521

6,51%

4 6 Dutka Emilia KW Prawo i Sprawiedliwość 47 628

7,84%

6 6 Krakowiak Halina KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 48 399

4,98%

16 6 Chmielewski Wojciech KW "Ziemia Gnieźnieńska" 40 351

4,38%