PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Złotowskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Złotowskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 3 0 3
Okręg wyborczy nr 3 3 0 3
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr 5 3 0 3
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 14946 6865

45,93%

6855 6301

91,92%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 9099 4939

54,28%

4932 4426

89,74%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 8012 4226

52,75%

4224 3797

89,89%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 14712 6506

44,22%

6504 5706

87,73%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 7163 3558

49,67%

3550 3188

89,80%

Tak
Suma: 53 932 26 094 48,38% 26 065 23 418 89,84%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Złotowskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4371

18,67%

36 4 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5338

22,79%

35 4 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 5299

22,63%

31 6 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 677

2,89%

14  
16 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Lokalne 555

2,37%

23  
17 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Wspólnota Powiatowa 1614

6,89%

24 1 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowo Sportowe 3604

15,39%

38 4 Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców Katolicki Blok Samorządowy 838

3,58%

34  
20 Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni w Samorządzie" 1122

4,79%

6  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 4, nr 16, nr 19 5764

24,61%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4371

18,67%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Lokalne 555

2,37%

Nie
19 Komitet Wyborczy Wyborców Katolicki Blok Samorządowy 838

3,58%

Nie
Grupa list nr 6, nr 7, nr 18 9580

40,91%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 5299

22,63%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 677

2,89%

Nie
18 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowo Sportowe 3604

15,39%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Złotowskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Podmokły Jerzy KW Prawo i Sprawiedliwość 46 494

7,84%

5 1 Fidler Tomasz Sylwester KW Platforma Obywatelska RP 33 398

6,32%

5 1 Pulit Adam KW Platforma Obywatelska RP 31 590

9,36%

6 1 Jaskólski Mirosław Stanisław KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 48 805

12,78%

18 1 Wojtuń Zygmunt KWW SPLS 65 234

3,71%

5 2 Runge Roman Stanisław KW Platforma Obywatelska RP 53 326

7,37%

6 2 Pietrzak Zbigniew KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 67 240

5,42%

18 2 Król Ryszard KWW SPLS 45 485

10,96%

4 3 Tomasz Piotr Janusz KW Prawo i Sprawiedliwość 34 248

6,53%

6 3 Wiśniewski Tadeusz Juliusz KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 53 372

9,80%

17 3 Szczerbiak Janusz Włodzimierz KW Stowarzyszenia Wspólnota Powiatowa 53 325

8,56%

4 4 Bieluszko Kazimierz KW Prawo i Sprawiedliwość 66 781

13,69%

4 4 Grochowski Kazimierz Zbigniew KW Prawo i Sprawiedliwość 56 151

2,65%

5 4 Massel Jerzy KW Platforma Obywatelska RP 54 230

4,03%

6 4 Kęciński Roman KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 60 268

4,70%

18 4 Goławski Ryszard KWW SPLS 47 590

10,34%

6 5 Jasiłek Andrzej Kazimierz KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 52 1014

31,81%

6 5 Choroszewski Włodzimierz Paweł KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 49 259

8,12%

18 5 Kwaśny Zdzisław KWW SPLS 54 235

7,37%