PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 4 0 4
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr 4 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 11972 5311

44,36%

5298 4921

92,88%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 9994 5186

51,89%

5178 4747

91,68%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 8764 4529

51,68%

4528 4189

92,51%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 8104 4333

53,47%

4333 3939

90,91%

Tak
Suma: 38 834 19 359 49,85% 19 337 17 796 92,03%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1112

6,25%

16 1 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2018

11,34%

24 1 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2617

14,71%

31 3 Tak
13 Komitet Wyborczy Wyborców Liga Samorządowa OTTON 1994

11,20%

32 2 Tak
14 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM KAMIEŃSKIE 2597

14,59%

33 2 Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa 2249

12,64%

29 3 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Lokalne 1642

9,23%

33 1 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Gospodarcza 1678

9,43%

33 2 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców Poprawa 1889

10,61%

34 2 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 14, nr 17, nr 18 7276

40,89%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1112

6,25%

Tak
14 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM KAMIEŃSKIE 2597

14,59%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Gospodarcza 1678

9,43%

Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców Poprawa 1889

10,61%

Tak
Grupa list nr 4, nr 5 4635

26,05%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2018

11,34%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2617

14,71%

Tak
Grupa list nr 13, nr 15, nr 16 5885

33,07%

Tak
13 Komitet Wyborczy Wyborców Liga Samorządowa OTTON 1994

11,20%

Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa 2249

12,64%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Lokalne 1642

9,23%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
5 1 Jędrzejewski Andrzej KW Platforma Obywatelska RP 42 216

4,39%

13 1 Karpiński Bronisław Grzegorz KWW Liga Samorządowa OTTON 42 365

7,42%

14 1 Kołoszuk Anatol KWW FORUM KAMIEŃSKIE 51 633

12,86%

15 1 Werbel-Nitkowska Jadwiga KWW Wspólnota Samorządowa 55 153

3,11%

18 1 Żelek Wiesław Kazimierz KWW Poprawa 42 239

4,86%

1 2 Jasiewicz Eugeniusz Komitet Wyborczy PSL 57 393

8,28%

4 2 Drzewiński Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość 52 226

4,76%

15 2 Wilkowski Bogdan KWW Wspólnota Samorządowa 50 270

5,69%

17 2 Mróz Ryszard Andrzej KWW Inicjatywa Gospodarcza 55 206

4,34%

5 3 Kościukiewicz Małgorzata Irena KW Platforma Obywatelska RP 40 327

7,81%

15 3 Krupa Sebastian Marcin KWW Wspólnota Samorządowa 31 172

4,11%

16 3 Libucki Kazimierz Stanisław KWW Porozumienie Lokalne 59 244

5,82%

17 3 Brzozowski Witold Antoni KWW Inicjatywa Gospodarcza 57 142

3,39%

5 4 Kaczor Dariusz KW Platforma Obywatelska RP 48 216

5,48%

13 4 Wawrzyński Mariusz KWW Liga Samorządowa OTTON 44 178

4,52%

14 4 Kiełbasa Marian Józef KWW FORUM KAMIEŃSKIE 65 155

3,94%

18 4 Dorniak Roman Romuald KWW Poprawa 46 165

4,19%