PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Tarnowskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Tarnowskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 3 0 3
Okręg wyborczy nr 2 3 0 3
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr 4 4 0 4
Okręg wyborczy nr 5 4 0 4
Okręg wyborczy nr 6 6 0 6
Okręg wyborczy nr 7 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 17776 7177

40,37%

7166 6595

92,03%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 15701 7322

46,63%

7269 6717

92,41%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 27527 14860

53,98%

14842 13699

92,30%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 19964 9704

48,61%

9698 8937

92,15%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 18993 8257

43,47%

8255 7637

92,51%

Tak
Okręg wyborczy nr 6 28498 14002

49,13%

13989 12782

91,37%

Tak
Okręg wyborczy nr 7 18260 9047

49,55%

9039 8074

89,32%

Tak
Suma: 146 719 70 369 47,96% 70 258 64 441 91,72%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Tarnowskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 9634

14,95%

48 2 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 15696

24,36%

57 9 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 7847

12,18%

46 5 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 5636

8,75%

48 3 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców NASZ POWIAT 12322

19,12%

47 5 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNI I GOSPODARNI" 3078

4,78%

41  
18 Komitet Wyborczy Wyborców Powiatu Tarnowskiego "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 10228

15,87%

52 5 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 4, nr 18 25924

40,23%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 15696

24,36%

Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców Powiatu Tarnowskiego "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 10228

15,87%

Tak
Grupa list nr 5, nr 7, nr 17 16561

25,70%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 7847

12,18%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 5636

8,75%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNI I GOSPODARNI" 3078

4,78%

Nie

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Tarnowskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Łucarz Roman KW Prawo i Sprawiedliwość 43 696

10,55%

5 1 Smolik Katarzyna KW Platforma Obywatelska RP 38 432

6,55%

18 1 Kijowski Tomasz KWW "Wspólnota Samorządowa" PT 38 362

5,49%

4 2 Bednarska Władysława Helena KW Prawo i Sprawiedliwość 56 668

9,94%

5 2 Mączka Zbigniew KW Platforma Obywatelska RP 48 277

4,12%

16 2 Zając Kazimierz KWW NASZ POWIAT 52 749

11,15%

4 3 Kozioł Grzegorz Marian KW Prawo i Sprawiedliwość 42 1546

11,29%

4 3 Czosnyka Teresa KW Prawo i Sprawiedliwość 45 330

2,41%

5 3 Banach Mirosław KW Platforma Obywatelska RP 43 967

7,06%

16 3 Bańbor Stanisław KWW NASZ POWIAT 52 1128

8,23%

18 3 Jach Jerzy KWW "Wspólnota Samorządowa" PT 56 596

4,35%

4 4 Skruch Wojciech KW Prawo i Sprawiedliwość 32 501

5,61%

7 4 Niemiec Piotr Paweł KW Samoobrona RP 26 305

3,41%

16 4 Karciński Zbigniew KWW NASZ POWIAT 42 1773

19,84%

18 4 Gdowska Trela Kazimiera KWW "Wspólnota Samorządowa" PT 56 477

5,34%

4 5 Armatys Wiesław Wojciech KW Prawo i Sprawiedliwość 37 474

6,21%

7 5 Żabiński Władysław KW Samoobrona RP 64 311

4,07%

16 5 Szczerba Jan Jakub KWW NASZ POWIAT 47 748

9,79%

18 5 Gostek Sylwester KWW "Wspólnota Samorządowa" PT 46 675

8,84%

1 6 Słowik Andrzej Grzegorz Komitet Wyborczy PSL 54 817

6,39%

1 6 Burnat Stanisław Komitet Wyborczy PSL 49 1076

8,42%

4 6 Kras Mieczysław Jan KW Prawo i Sprawiedliwość 47 664

5,19%

4 6 Faliszek Edward KW Prawo i Sprawiedliwość 52 675

5,28%

5 6 Sychta Wacław KW Platforma Obywatelska RP 40 499

3,90%

16 6 Gniadek Barbara Krystyna KWW NASZ POWIAT 39 962

7,53%

4 7 Sępek Tadeusz KW Prawo i Sprawiedliwość 49 484

5,99%

5 7 Karasiewicz Bernard KW Platforma Obywatelska RP 46 660

8,17%

7 7 Augustyn Paweł KW Samoobrona RP 38 959

11,88%

18 7 Starzychowicz Smagacz Alina Teresa KWW "Wspólnota Samorządowa" PT 53 583

7,22%