PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu w Głubczycach

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Głubczycach

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 8 0 8
Okręg wyborczy nr 2 6 0 6
Okręg wyborczy nr 3 3 0 3
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 19296 10646

55,17%

10643 10013

94,08%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 14568 7041

48,33%

7041 6489

92,16%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 5983 3215

53,74%

3214 2961

92,13%

Tak
Suma: 39 847 20 902 52,46% 20 898 19 463 93,13%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu w Głubczycach

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2128

10,93%

24 2 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2312

11,88%

29 3 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 321

1,65%

11  
17 Komitet Wyborczy Wyborców Obrona Narodu Polskiego 206

1,06%

15  
18 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Opolszczyzna" 495

2,54%

15  
19 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWE 957

4,92%

16  
20 Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej 1458

7,49%

29 1 Tak
21 Komitet Wyborczy Wyborców LIGA SAMORZĄDOWA ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ 2135

10,97%

28 3 Tak
22 Komitet Wyborczy Wyborców "MIESZKAŃCY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO" 2174

11,17%

26 3 Tak
23 Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA OBYWATELSKA 1353

6,95%

31 1 Tak
24 Komitet Wyborczy Wyborców W OBRONIE SZPITALA 1211

6,22%

32 Tak
25 Komitet Wyborczy Wyborców PRACA UCZCIWOŚĆ PORZĄDEK-2006 1840

9,45%

28 2 Tak
26 Komitet Wyborczy Wyborców "BRANICE 15+1" 142

0,73%

4  
27 Komitet Wyborczy "OBYWATELSKI KOMITET GŁUBCZYC" 2121

10,90%

16 2 Tak
28 Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY 610

3,13%

15  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 4, nr 5, nr 7, nr 18, nr 20, nr 22, nr 26, nr 27 11151

57,29%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2128

10,93%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2312

11,88%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 321

1,65%

Nie
18 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Opolszczyzna" 495

2,54%

Nie
20 Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej 1458

7,49%

Tak
22 Komitet Wyborczy Wyborców "MIESZKAŃCY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO" 2174

11,17%

Tak
26 Komitet Wyborczy Wyborców "BRANICE 15+1" 142

0,73%

Nie
27 Komitet Wyborczy "OBYWATELSKI KOMITET GŁUBCZYC" 2121

10,90%

Tak
Grupa list nr 19, nr 21, nr 23, nr 24, nr 25, nr 28 8106

41,65%

Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWE 957

4,92%

Nie
21 Komitet Wyborczy Wyborców LIGA SAMORZĄDOWA ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ 2135

10,97%

Tak
23 Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA OBYWATELSKA 1353

6,95%

Tak
24 Komitet Wyborczy Wyborców W OBRONIE SZPITALA 1211

6,22%

Tak
25 Komitet Wyborczy Wyborców PRACA UCZCIWOŚĆ PORZĄDEK-2006 1840

9,45%

Tak
28 Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY 610

3,13%

Nie

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu w Głubczycach

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Starczewski Tadeusz KW Prawo i Sprawiedliwość 51 267

2,67%

5 1 Soczyński Piotr KW Platforma Obywatelska RP 34 223

2,23%

20 1 Wiecha Stanisław KWW Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej 61 228

2,28%

21 1 Węgrzyn Ireneusz KWW LIGA SAMORZĄDOWA ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ 46 389

3,88%

23 1 Wesołowski Andrzej KWW KOALICJA OBYWATELSKA 42 190

1,90%

25 1 Kaśków Dariusz KWW PRACA UCZCIWOŚĆ PORZĄDEK-2006 41 379

3,79%

27 1 Krupa Adam KW OKoG 52 697

6,96%

27 1 Krzaczkowski Stanisław KW OKoG 45 362

3,62%

4 2 Kielska Elżbieta KW Prawo i Sprawiedliwość 40 426

6,56%

5 2 Gorzko Radosław KW Platforma Obywatelska RP 37 410

6,32%

5 2 Kozina Józef Jan KW Platforma Obywatelska RP 45 282

4,35%

21 2 Bedryj Mieczysław KWW LIGA SAMORZĄDOWA ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ 47 246

3,79%

22 2 Kaczmar Róża KWW "MIESZKAŃCY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO" 41 342

5,27%

25 2 Rudnicka Danuta Stanisława KWW PRACA UCZCIWOŚĆ PORZĄDEK-2006 41 245

3,78%

21 3 Mańkiewicz Tadeusz KWW LIGA SAMORZĄDOWA ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ 47 372

12,56%

22 3 Krupa Tadeusz KWW "MIESZKAŃCY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO" 45 198

6,69%

22 3 Pospiszyl Benedykt KWW "MIESZKAŃCY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO" 46 265

8,95%