PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Kartuskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Kartuskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 6 0 6
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr 3 6 0 6
Okręg wyborczy nr 4 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 19871 11034

55,53%

11026 9997

90,67%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 23153 12556

54,23%

12537 11788

94,03%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 22717 12462

54,86%

12424 11619

93,52%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 12726 6773

53,22%

6770 6211

91,74%

Tak
Suma: 78 467 42 825 54,58% 42 757 39 615 92,65%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Kartuskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5065

12,79%

24 2 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5251

13,26%

14 3 Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe dla Kaszub" 10497

26,50%

42 7 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców ZRZESZENIE SAMORZĄDOWE "CHECZ" 3018

7,62%

20 1 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Kaszuby - Naszé Sprawë 15600

39,38%

39 10 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców BLOK SOLIDARNOŚCI NARODU 184

0,46%

6  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 5, nr 15, nr 16 18766

47,37%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5251

13,26%

Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe dla Kaszub" 10497

26,50%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców ZRZESZENIE SAMORZĄDOWE "CHECZ" 3018

7,62%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Kartuskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Olszewski Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość 48 730

7,30%

15 1 Kulwikowska Irena Jadwiga KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub 49 492

4,92%

15 1 Leszczyński Piotr Marek KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub 45 598

5,98%

17 1 Kwiecień Janina KWW Samorządne Kaszuby 60 1112

11,12%

17 1 Lewna Hubert Alfons KWW Samorządne Kaszuby 55 1293

12,93%

17 1 Kostrzewski Remigiusz Andrzej KWW Samorządne Kaszuby 39 534

5,34%

4 2 Lehman Henryk KW Prawo i Sprawiedliwość 47 392

3,33%

5 2 Zielonka Juliusz Stanisław KW Platforma Obywatelska RP 44 1064

9,03%

15 2 Lipkowski Zdzisław KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub 48 311

2,64%

15 2 Sokół Zdzisław KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub 53 359

3,05%

16 2 Szutenberg Mirosław Jan KWW "CHECZ" 39 519

4,40%

17 2 Kwidziński Edmund Wiktor KWW Samorządne Kaszuby 54 704

5,97%

17 2 Ropel Jerzy Józef KWW Samorządne Kaszuby 45 680

5,77%

5 3 Peek Ryszard Józef KW Platforma Obywatelska RP 44 889

7,65%

5 3 Trepczyk Marek Alfons KW Platforma Obywatelska RP 44 724

6,23%

15 3 Łapa Bogdan Jan KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub 49 1518

13,06%

15 3 Wroński Jan Andrzej KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub 55 458

3,94%

17 3 Woźniak Mieczysław Józef KWW Samorządne Kaszuby 58 912

7,85%

17 3 Żurawicz Jerzy Stanisław KWW Samorządne Kaszuby 59 583

5,02%

15 4 Klasa Andrzej KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub 40 500

8,05%

17 4 Brzoskowski Tomasz Mariusz KWW Samorządne Kaszuby 31 978

15,75%

17 4 Bystron Janusz Andrzej KWW Samorządne Kaszuby 39 863

13,89%

17 4 Szalewski Mirosław Kazimierz KWW Samorządne Kaszuby 48 453

7,29%