PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Stalowowolskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Stalowowolskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 9 0 9
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 34734 13651

39,30%

13644 12990

95,21%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 19918 8732

43,84%

8155 7745

94,97%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 14225 6579

46,25%

6577 5936

90,25%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 19486 8936

45,86%

8933 8036

89,96%

Tak
Suma: 88 363 37 898 42,89% 37 309 34 707 93,03%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Stalowowolskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1815

5,23%

25 1 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 11971

34,49%

39 11 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4635

13,35%

21 2 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4064

11,71%

36 2 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 982

2,83%

32  
13 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM MIESZKAŃCÓW 3830

11,04%

46 2 Tak
14 Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy 838

2,41%

44  
15 Komitet Wyborczy Wyborców Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Stalowej Woli 303

0,87%

9  
16 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Praworządność" 3740

10,78%

40 2 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców STALOWA WOLA NAPRZÓD 2529

7,29%

46 3 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 2, nr 4 13786

39,72%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1815

5,23%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 11971

34,49%

Tak
Grupa list nr 7, nr 14, nr 17 4349

12,53%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 982

2,83%

Nie
14 Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy 838

2,41%

Nie
17 Komitet Wyborczy Wyborców STALOWA WOLA NAPRZÓD 2529

7,29%

Tak
Grupa list nr 15, nr 16 4043

11,65%

Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Stalowej Woli 303

0,87%

Nie
16 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Praworządność" 3740

10,78%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Stalowowolskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Błądek Antoni KW Prawo i Sprawiedliwość 59 834

6,42%

4 1 Janik Grażyna KW Prawo i Sprawiedliwość 53 479

3,69%

4 1 Andres Ryszard Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość 48 740

5,70%

4 1 Tyza Marek KW Prawo i Sprawiedliwość 46 522

4,02%

5 1 Zarzeczny Janusz KW Platforma Obywatelska RP 49 1472

11,33%

6 1 Tofil Bronisław Tadeusz KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 52 591

4,55%

13 1 Kopera Marek KWW FORUM MIESZKAŃCÓW 50 284

2,19%

16 1 Butryn Renata Celina KWW "SiP" 47 273

2,10%

17 1 Rogowski Zbigniew Emil KWW STALOWA WOLA NAPRZÓD 52 165

1,27%

4 2 Koralewski Jacek Franciszek KW Prawo i Sprawiedliwość 57 569

7,35%

4 2 Anioł Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość 65 447

5,77%

5 2 Sajdek Stanisław KW Platforma Obywatelska RP 54 555

7,17%

16 2 Korkowski Wojciech Andrzej KWW "SiP" 48 391

5,05%

17 2 Pawłowski Waldemar KWW STALOWA WOLA NAPRZÓD 60 185

2,39%

4 3 Nowak Jan KW Prawo i Sprawiedliwość 48 456

7,68%

4 3 Kowal Ryszard KW Prawo i Sprawiedliwość 47 399

6,72%

4 3 Guźla Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość 46 563

9,48%

6 3 Karaś Andrzej Jan KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 58 322

5,42%

2 4 Paleń Stanisław, s. Antoniego KW Liga Polskich Rodzin 54 532

6,62%

4 4 Ragan Maria KW Prawo i Sprawiedliwość 35 812

10,10%

4 4 Maziarz Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość 45 486

6,05%

13 4 Sołtys Mariusz KWW FORUM MIESZKAŃCÓW 30 540

6,72%

17 4 Dziuba Józef KWW STALOWA WOLA NAPRZÓD 57 132

1,64%