PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Tureckiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Tureckiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 8 0 8
Okręg wyborczy nr 2 6 0 6
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr 4 3 0 3
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 24166 11270

46,64%

11259 10483

93,11%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 19850 11759

59,24%

11749 10317

87,81%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 13000 7479

57,53%

7473 6766

90,54%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 9006 4803

53,33%

4801 4305

89,67%

Tak
Suma: 66 022 35 311 53,48% 35 282 31 871 90,33%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Tureckiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4223

13,25%

42 2 Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1324

4,15%

41  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4782

15,00%

39 6 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3577

11,22%

26 3 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1601

5,02%

28 Tak
16 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna 676

2,12%

38  
17 Komitet Wyborczy Porozumienia Samorządowego "Rozwój i Przyszłość" 4775

14,98%

37 4 Tak
18 Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 5916

18,56%

38 4 Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Forum Samorządowe 4997

15,68%

42 2 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 2, nr 4, nr 16, nr 18 12698

39,84%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1324

4,15%

Nie
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4782

15,00%

Tak
16 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna 676

2,12%

Nie
18 Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 5916

18,56%

Tak
Grupa list nr 5, nr 17 8352

26,21%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3577

11,22%

Tak
17 Komitet Wyborczy Porozumienia Samorządowego "Rozwój i Przyszłość" 4775

14,98%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Tureckiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Majda Waldemar Jan KW Prawo i Sprawiedliwość 38 264

2,52%

4 1 Kałużny Mirosław Antoni KW Prawo i Sprawiedliwość 46 289

2,76%

5 1 Tomaszak-Zesiuk Irena Barbara KW Platforma Obywatelska RP 52 813

7,76%

5 1 Zielony Aleksander KW Platforma Obywatelska RP 30 295

2,81%

17 1 Broniszewski Mirosław Paweł KW Porozumienie Samorządowe RiP 51 566

5,40%

18 1 Rybacki Roman Edmund KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 52 509

4,86%

18 1 Werc Robert Kazimierz KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 40 462

4,41%

19 1 Dzieciątkowska-Pieścik Anita Teresa KWW Powiatowe Forum Samorządowe 36 366

3,49%

1 2 Kurzawa Zenon Komitet Wyborczy PSL 57 483

4,68%

4 2 Golczyńska Małgorzata Jolanta KW Prawo i Sprawiedliwość 42 380

3,68%

4 2 Radecki Bohdan Zenon KW Prawo i Sprawiedliwość 51 357

3,46%

17 2 Cichy Zdzisław KW Porozumienie Samorządowe RiP 56 555

5,38%

18 2 Kranc Henryk Krzysztof KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 44 494

4,79%

19 2 Wojtkowiak Zdzisław Franciszek KWW Powiatowe Forum Samorządowe 61 594

5,76%

1 3 Rusek Wojciech Ryszard Komitet Wyborczy PSL 46 357

5,28%

4 3 Szklanko Katarzyna KW Prawo i Sprawiedliwość 36 324

4,79%

5 3 Karski Władysław Zenon KW Platforma Obywatelska RP 37 572

8,45%

17 3 Bartosik Zbigniew KW Porozumienie Samorządowe RiP 45 466

6,89%

4 4 Bartosik Ryszard KW Prawo i Sprawiedliwość 38 193

4,48%

17 4 But Andrzej Zenon KW Porozumienie Samorządowe RiP 49 405

9,41%

18 4 Kolenda Krzysztof Marek KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 45 512

11,89%