PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Kwidzyńskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Kwidzyńskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 10 0 10
Okręg wyborczy nr 2 3 0 3
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr 4 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 29541 12274

41,55%

12267 11696

95,35%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 10244 4478

43,71%

4476 4174

93,25%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 10442 4891

46,84%

4889 4385

89,69%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 12083 4875

40,35%

4872 4391

90,13%

Tak
Suma: 62 310 26 518 42,56% 26 504 24 646 92,99%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Kwidzyńskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 292

1,18%

4  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5238

21,25%

41 5 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6475

26,27%

31 5 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2094

8,50%

30 3 Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE POWIATU KWIDZYŃSKIEGO 1131

4,59%

30  
16 Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 4344

17,63%

36 5 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Powiślański Komitet Wyborczy 5072

20,58%

41 3 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 5, nr 16 11111

45,08%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 292

1,18%

Nie
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6475

26,27%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 4344

17,63%

Tak
Grupa list nr 4, nr 7, nr 15 8463

34,34%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5238

21,25%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2094

8,50%

Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE POWIATU KWIDZYŃSKIEGO 1131

4,59%

Nie

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Kwidzyńskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Szmiendowski Jan KW Prawo i Sprawiedliwość 53 1622

13,87%

4 1 Schneider Ewa Bożena KW Prawo i Sprawiedliwość 54 166

1,42%

4 1 Krzeszowski Krzysztof KW Prawo i Sprawiedliwość 33 146

1,25%

5 1 Krzysztofiak Andrzej Krzysztof KW Platforma Obywatelska RP 48 2411

20,61%

5 1 Fortuna Andrzej Aleksy KW Platforma Obywatelska RP 53 398

3,40%

5 1 Biesiekierski Zdzisław KW Platforma Obywatelska RP 41 172

1,47%

5 1 Hajdukiewicz Andrzej Kazimierz KW Platforma Obywatelska RP 46 171

1,46%

16 1 Godzik Jerzy Stanisław Komitet Wyborczy Wyborców OPS 51 217

1,86%

17 1 Śnieg Jerzy Paweł KWW Powiślański Komitet Wyborczy 58 857

7,33%

17 1 Barganowski Antoni Andrzej KWW Powiślański Komitet Wyborczy 52 561

4,80%

5 2 Szulc Marek Bogdan KW Platforma Obywatelska RP 53 323

7,74%

7 2 Lizińska Jadwiga KW Samoobrona RP 51 194

4,65%

16 2 Pawłowski Bogdan Józef Komitet Wyborczy Wyborców OPS 42 598

14,33%

4 3 Rozmus Andrzej Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość 35 319

7,27%

7 3 Zorena Aleksander Grzegorz KW Samoobrona RP 38 356

8,12%

16 3 Grabowski Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców OPS 47 271

6,18%

17 3 Kończalski Kazimierz KWW Powiślański Komitet Wyborczy 52 541

12,34%

4 4 Szmiendowski Czesław KW Prawo i Sprawiedliwość 47 462

10,52%

7 4 Złotnik Jan Dariusz KW Samoobrona RP 29 145

3,30%

16 4 Zwolak Andrzej Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców OPS 45 340

7,74%

16 4 Słupczyński Sławomir Komitet Wyborczy Wyborców OPS 37 238

5,42%