PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Kępińskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Kępińskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 8 0 8
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 19347 9663

49,95%

9650 8817

91,37%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 13375 7219

53,97%

7214 6423

89,04%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 10372 4869

46,94%

4869 4377

89,90%

Tak
Suma: 43 094 21 751 50,47% 21 733 19 617 90,26%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Kępińskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1291

6,58%

13 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2388

12,17%

24 3 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 2630

13,41%

29 1 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1432

7,30%

32 1 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Kępno 2006 2501

12,75%

24 3 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KĘPIŃSKIEGO 4841

24,68%

34 6 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" 3766

19,20%

32 3 Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców Kobiety w Samorządzie 768

3,91%

9  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 17, nr 18 9898

50,46%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1291

6,58%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KĘPIŃSKIEGO 4841

24,68%

Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" 3766

19,20%

Tak
Grupa list nr 4, nr 7, nr 16, nr 19 7089

36,14%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2388

12,17%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1432

7,30%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Kępno 2006 2501

12,75%

Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców Kobiety w Samorządzie 768

3,91%

Nie

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Kępińskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Zimoch Przemysław KW Prawo i Sprawiedliwość 27 180

2,04%

6 1 Przybylski Ryszard Stanisław KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 60 430

4,88%

16 1 Jędrecka Jolanta Janina KWW Porozumienie Samorządowe Kępno 2006 44 393

4,46%

16 1 Trąpczyński Franciszek KWW Porozumienie Samorządowe Kępno 2006 65 316

3,58%

16 1 Baraniak Piotr Paweł KWW Porozumienie Samorządowe Kępno 2006 38 309

3,50%

17 1 Mazurkiewicz Włodzimierz KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - KĘPNO 46 553

6,27%

17 1 Tyra Andrzej KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - KĘPNO 46 257

2,91%

18 1 Trzmiel Jerzy Kazimierz KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" 62 482

5,47%

4 2 Stodolski Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość 57 209

3,25%

7 2 Bentkowski Jerzy Kazimierz KW Samoobrona RP 64 237

3,69%

17 2 Hadzik Grzegorz Paweł KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - KĘPNO 43 506

7,88%

17 2 Wawrzyniak Jan KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - KĘPNO 45 522

8,13%

18 2 Żebrowski Leszek Jan KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" 60 522

8,13%

4 3 Kasprzak Zenon KW Prawo i Sprawiedliwość 54 338

7,72%

17 3 Hołoś Piotr KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - KĘPNO 48 420

9,60%

17 3 Lubojański Jerzy KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - KĘPNO 57 290

6,63%

18 3 Trojak Jan Franciszek KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" 54 333

7,61%