PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Wołomińskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Wołomińskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 3 0 3
Okręg wyborczy nr 2 3 0 3
Okręg wyborczy nr 3 3 0 3
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr 5 7 0 7
Okręg wyborczy nr 6 5 0 5
Okręg wyborczy nr 7 3 0 3
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 17394 7979

45,87%

7936 7629

96,13%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 16896 6488

38,40%

6481 6190

95,51%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 14638 7498

51,22%

7474 6876

92,00%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 26668 13858

51,96%

13827 13012

94,11%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 38850 18379

47,31%

18363 17077

93,00%

Tak
Okręg wyborczy nr 6 24932 12870

51,62%

12866 11449

88,99%

Tak
Okręg wyborczy nr 7 14242 7582

53,24%

7580 6899

91,02%

Tak
Suma: 153 620 74 654 48,60% 74 527 69 132 92,76%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Wołomińskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4523

6,54%

37 1 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 12676

18,34%

41 8 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 9342

13,51%

41 4 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 3781

5,47%

43 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2037

2,95%

39  
20 Komitet Wyborczy Wyborców CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 6473

9,36%

39 3 Tak
21 Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego 16360

23,66%

57 9 Tak
22 Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Samorządowe" 3510

5,08%

51 1 Tak
23 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy - SKW 10430

15,09%

49 3 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 2, nr 4 17199

24,88%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4523

6,54%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 12676

18,34%

Tak
Grupa list nr 5, nr 20 15815

22,88%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 9342

13,51%

Tak
20 Komitet Wyborczy Wyborców CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 6473

9,36%

Tak
Grupa list nr 21, nr 22 19870

28,74%

Tak
21 Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego 16360

23,66%

Tak
22 Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Samorządowe" 3510

5,08%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Wołomińskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Uściński Piotr Michał KW Prawo i Sprawiedliwość 29 1457

19,10%

5 1 Chibowski Janusz KW Platforma Obywatelska RP 54 1261

16,53%

21 1 Jarzyło Ignacy Kazimierz KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 49 293

3,84%

4 2 Węsierski Ryszard KW Prawo i Sprawiedliwość 55 627

10,13%

5 2 Porębski Paweł Jan KW Platforma Obywatelska RP 40 403

6,51%

21 2 Kopczyński Adam KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 52 526

8,50%

4 3 Rajchert Marta Anna KW Prawo i Sprawiedliwość 24 644

9,37%

20 3 Siarna Andrzej Henryk KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 46 775

11,27%

21 3 Jusiński Mirosław Marek KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 49 635

9,24%

4 4 Dziewiątkowska Izabella Teresa KW Prawo i Sprawiedliwość 50 835

6,42%

4 4 Kulczycki Michał Maria KW Prawo i Sprawiedliwość 73 389

2,99%

5 4 Strzałkowski Krzysztof Grzegorz KW Platforma Obywatelska RP 25 919

7,06%

21 4 Bujalski Mirosław KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 51 865

6,65%

23 4 Szturo Tomasz Paweł KWW SKW 44 776

5,96%

2 5 Suchenek Dariusz KW Liga Polskich Rodzin 33 475

2,78%

4 5 Szafrański Marek KW Prawo i Sprawiedliwość 57 1196

7,00%

5 5 Urmanowski Maciej Michał KW Platforma Obywatelska RP 39 1338

7,84%

21 5 Solis Paweł KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 50 1994

11,68%

21 5 Pazio Rafał Piotr KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 31 653

3,82%

22 5 Maślany Ireneusz KWW "Przymierze Samorządowe" 49 341

2,00%

23 5 Olszowy Edward KWW SKW 59 765

4,48%

4 6 Mędrzycki Wiesław KW Prawo i Sprawiedliwość 48 551

4,81%

20 6 Wiśniewski Tadeusz KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 61 447

3,90%

21 6 Olszewski Andrzej Dariusz KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 45 475

4,15%

21 6 Kalinowski Romuald Krzysztof KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 60 586

5,12%

23 6 Łoń Małgorzata KWW SKW 43 715

6,25%

4 7 Milczarek Adam Bogdan KW Prawo i Sprawiedliwość 37 395

5,73%

20 7 Szyszkowska Hanna Bożena KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 44 423

6,13%

21 7 Klocek Sławomir Jan KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 41 653

9,47%