PKW - Wybory samorządowe 2006

Frekwencja - Głosowanie w dniu 12.11.2006

Liczba kart wydanych wyborcom do godz. 12:00

warmińsko-mazurskie
Mapa
Województwo warmińsko-mazurskie
Liczba powiatów* 21
Liczba mieszkańców* 1 452 338
Liczba wyborców* 1 130 344
Liczba kart wydanych* 183 500
Liczba obwodów głosowania* 997
Frekwencja* 16%
 
Głosowanie w dniu - 12.11.2006
Frekwencja ogólna
Frekwencja z godz. 1630
 
Ponowne głosowanie w dniu - 26.11.2006
Frekwencja ogólna
brak danych 12,3 - 13,12 13,13 - 13,95 13,96 - 14,77 14,78 - 15,6 15,61 - 16,43 16,44 - 17,26 17,27 - 18,09 18,1 - 18,91 18,92 - 19,74 19,75 - 20,58
                     
* - Dane na podstawie protokołów.

Frekwencja - powiaty (województwo warmińsko-mazurskie)

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
bartoszycki 50244 8498 36 16,91%
braniewski 35047 6837 33 19,51%
działdowski 51604 8282 52 16,05%
elbląski 44592 7450 42 16,71%
ełcki 66097 10628 52 16,08%
giżycki 46149 7731 41 16,75%
gołdapski 21586 4270 21 19,78%
iławski 70613 10633 61 15,06%
kętrzyński 54854 9093 50 16,58%
lidzbarski 34599 5595 32 16,17%
mrągowski 40354 7356 34 18,23%
nidzicki 27082 5574 29 20,58%
nowomiejski 33540 6248 30 18,63%
olecki 27232 4499 27 16,52%
olsztyński 89099 14585 107 16,37%
ostródzki 83650 13160 77 15,73%
piski 45363 8237 42 18,16%
szczycieński 55169 9792 57 17,75%
węgorzewski 19563 3367 20 17,21%

Frekwencja w miastach na prawach powiatów

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
m. Elbląg 99996 12303 62 12,30%
m. Olsztyn 133911 19362 92 14,46%