PKW - Wybory samorządowe 2006

Frekwencja - Ponowne głosowanie w dniu 26.11.2006

warmińsko-mazurskie
Mapa
Województwo warmińsko-mazurskie
Liczba powiatów* 16
Liczba mieszkańców* 1 452 338
Liczba wyborców* (w pon. głos.) 449 256
Liczba kart wydanych* (w pon. głos.) 178 102
Liczba obwodów głosowania* (w pon. głos.) 391
Frekwencja* (w pon. głos.) 40%
 
Głosowanie w dniu - 12.11.2006
Frekwencja ogólna
Frekwencja z godz. 1200
Frekwencja z godz. 1630
 
Ponowne głosowanie w dniu - 26.11.2006
brak danych 31,98 - 34,13 34,14 - 36,29 36,3 - 38,44 38,45 - 40,6 40,61 - 42,76 42,77 - 44,92 44,93 - 47,08 47,09 - 49,23 49,24 - 51,39 51,4 - 53,56
                     
* - Dane na podstawie protokołów.

Frekwencja - powiaty (województwo warmińsko-mazurskie) w ponownym głosowaniu w dn. 26.11.2006

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
bartoszycki 44623 16370 32 36,69%
braniewski 15676 7299 17 46,56%
działdowski 38767 14707 33 37,94%
elbląski 11934 5714 13 47,88%
ełcki 57154 18276 44 31,98%
giżycki 40062 15494 33 38,68%
iławski 23311 11094 23 47,59%
kętrzyński 38940 14688 34 37,72%
lidzbarski 26504 10862 21 40,98%
mrągowski 6049 3240 7 53,56%
nidzicki 22065 9879 20 44,77%
olecki 3206 1193 5 37,21%
olsztyński 31848 11888 38 37,33%
ostródzki 27309 9568 17 35,04%
piski 30712 14634 27 47,65%
szczycieński 31096 13196 27 42,44%

Frekwencja w miastach na prawach powiatów w ponownym głosowaniu w dn. 26.11.2006

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja