PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Bądkowo

Mapa

   
Gmina gm. Bądkowo
Liczba mieszkańców 4 763
Liczba wyborców 3 711

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Kobus Ryszard Kazimierz 55 wyższe - rolnicze Biele, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 599 26,98% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Niemczyk Grzegorz Arkadiusz 60 średnie Bądkowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa, popierany przez Kujawska Inicjatywa Samorządowa, nie należy do partii politycznej 432 19,46% Nie
3 Popławski Kazimierz Piotr 59 wyższe Bądkowo, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 206 9,28% Nie
4 Zaremba Janusz Gerard 53 wyższe Wola Skarbkowa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 983 44,28% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3708 2236

60,30%

2239 2220 99,15%