PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Kiszkowo

Mapa

   
Gmina gm. Kiszkowo
Liczba mieszkańców 5 331
Liczba wyborców 4 038

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bąkowski Tadeusz Franciszek 51 wyższe - ekonomiczne Kiszkowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNE DOBRO - GMINA KISZKOWO, nie należy do partii politycznej 1565 74,45% Tak
2 Staszczak Piotr 44 wyższe - rolnicze Łubowiczki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA DLA LUDZI", nie należy do partii politycznej 537 25,55% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
4039 2113

52,31%

2113 2102 99,48%