PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Michałów

Mapa

   
Gmina gm. Michałów
Liczba mieszkańców 5 045
Liczba wyborców 3 969

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Szewczyk Stanisław 51 Wyższe techniczne Michałów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Sołtysi Gminy Michałów, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1265 53,76% Tak
2 Walasek Mirosław 45 średnie Węchadłów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 1088 46,24% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3963 2398

60,51%

2398 2353 98,12%