PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Kazimierza Wielka

Mapa

   
Gmina gm. Kazimierza Wielka
Liczba mieszkańców 17 426
Liczba wyborców 14 070

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bodzioch Adam Andrzej 50 średnie Odonów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, nie należy do partii politycznej 2701 41,63% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Bojanowicz Jerzy Wacław 47 średnie Kazimierza Wielka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ, nie należy do partii politycznej 1369 21,10% Nie
3 Migórski Adam Jerzy 65 wyższe Kazimierza Wielka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNOŚĆ, nie należy do partii politycznej 153 2,36% Nie
4 Miszczyk Jarosław 46 wyższe Kazimierza Wielka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 507 7,81% Nie
5 Trzaska Waldemar 40 wyższe Krzyszkowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1758 27,10% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
14070 6573

46,72%

6573 6488 98,71%