PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

m. Ustroń

Mapa

   
Gmina m. Ustroń
Liczba mieszkańców 15 409
Liczba wyborców 12 601

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bałdys Stefan Bogusław 63 wyższe techniczne Ustroń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ustrońskiego Forum Inicjatyw Społecznych, nie należy do partii politycznej 1205 22,71% Nie
2 Blacha Jerzy Julian 57 wyższe Ochaby Małe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "ŻYJ GODNIE", nie należy do partii politycznej 274 5,16% Nie
3 Szarzec Ireneusz Adam 36 wyższe Ustroń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ustrońskie Porozumienie Samorządowe, nie należy do partii politycznej 3828 72,13% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
12591 5422

43,06%

5409 5307 98,11%