PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Ulanów

Mapa

   
Gmina gm. Ulanów
Liczba mieszkańców 8 899
Liczba wyborców 6 916

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bąk Andrzej Franciszek 55 wyższe Ulanów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 1780 55,82% Tak
2 Bryła Jurek 50 wyższe Ulanów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Nowa Inicjatywa", nie należy do partii politycznej 756 23,71% Nie
3 Pokora Roman 39 średnie techniczne Ulanów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ULANÓW ZIEMIA OJCZYSTA, nie należy do partii politycznej 653 20,48% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6908 3253

47,09%

3253 3189 98,03%