PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Narew

Mapa

   
Gmina gm. Narew
Liczba mieszkańców 4 329
Liczba wyborców 3 639

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Rusinowicz Aleksy 34 wyższe Hajnówka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU HAJNOWSKIEGO, członek "Socjaldemokracji Polskiej" 390 19,91% Nie
2 Sadowski Jakub 53 wyższe Doratynka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "SOŁECTWA Z JAKUBEM", nie należy do partii politycznej 982 50,13% Tak
3 Urbanowicz Ewa 31 wyższe Narew, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Narew", nie należy do partii politycznej 587 29,96% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3632 1977

54,43%

1977 1959 99,09%