PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Chodecz

Mapa

   
Gmina gm. Chodecz
Liczba mieszkańców 6 624
Liczba wyborców 5 193

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Ambrożewicz Jan 47 wyższe weterynaryjne Brzyszewo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 873 31,03% Nie
2 Korpal Ksawery 48 wyższe Rzegocin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa, nie należy do partii politycznej 252 8,96% Nie
3 Sawiński Kazimierz 53 wyższe administracyjne Chodecz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "PONAD PODZIAŁAMI", nie należy do partii politycznej 1688 60,01% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
5195 2848

54,82%

2847 2813 98,81%