PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Śniadowo

Mapa

   
Gmina gm. Śniadowo
Liczba mieszkańców 5 880
Liczba wyborców 4 510

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Saniewski Józef Adam 48 zawodowe Śniadowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Rozwojowa Gmina", nie należy do partii politycznej 316 13,36% Nie
2 Szabłowski Lech Marek 41 wyższe Szabły Młode, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ,,Samorządy Łomżyńskie Razem", nie należy do partii politycznej 925 39,11% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Zaremba Andrzej 46 średnie Śniadowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA MAŁA OJCZYZNA", nie należy do partii politycznej 1124 47,53% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
4511 2405

53,31%

2402 2365 98,46%