PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Złota

Mapa

   
Gmina gm. Złota
Liczba mieszkańców 5 011
Liczba wyborców 4 042

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Podraza Jan,Józef 56 wyższe Nieprowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie należy do partii politycznej 324 14,57% Nie
2 Sułek Tadeusz 56 wyższe Chroberz, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, nie należy do partii politycznej 1620 72,87% Tak
3 Szwarc Eugeniusz 51 Wyższe Nieprowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, nie należy do partii politycznej 279 12,55% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
4042 2259

55,89%

2256 2223 98,54%