PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Staroźreby

Mapa

   
Gmina gm. Staroźreby
Liczba mieszkańców 7 819
Liczba wyborców 5 856

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Mossakowski Sławomir Zygmunt 43 Zawodowe Brudzyno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 161 5,39% Nie
2 Stradomski Józef 53 Średnie Staroźreby, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1747 58,51% Tak
3 Zaborowski Daniel Jan 42 Średnie Sarzyn, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Wspólne Dobro, członek Prawa i Sprawiedliwości 1078 36,10% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
5856 3045

52,00%

3042 2986 98,16%