PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Krotoszyce

Mapa

   
Gmina gm. Krotoszyce
Liczba mieszkańców 3 016
Liczba wyborców 2 334

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Chyła Franciszek 70 wyższe Krotoszyce, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Demokracja", nie należy do partii politycznej 540 40,39% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Kieras Zbigniew Edward 48 wyższe Legnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 360 26,93% Nie
3 Warchoł Stanisław 56 wyższe Miłkowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY KROTOSZYCE, nie należy do partii politycznej 437 32,69% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
2335 1355

58,03%

1355 1337 98,67%