PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Pruchnik

Mapa

   
Gmina gm. Pruchnik
Liczba mieszkańców 9 727
Liczba wyborców 7 223

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Górski Stanisław 50 wyższe Jodłówka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bądźmy Razem, nie należy do partii politycznej 2074 50,29% Tak
2 Szkoła Wacław Stanisław 54 wyższe techniczne Pruchnik, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Jarosławiu, popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna, członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego 2050 49,71% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
7226 4171

57,72%

4169 4124 98,92%