PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Stara Biała

Mapa

   
Gmina gm. Stara Biała
Liczba mieszkańców 9 834
Liczba wyborców 7 498

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Kozłowski Jan Ryszard 55 średnie Nowe Proboszczewice, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 635 19,54% Nie
2 Wawrzyński Sławomir Stanisław 46 wyższe Biała, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Stara Biała 2006", nie należy do partii politycznej 2615 80,46% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
7499 3346

44,62%

3346 3250 97,13%