PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Nowa Wieś Wielka

Mapa

   
Gmina gm. Nowa Wieś Wielka
Liczba mieszkańców 7 882
Liczba wyborców 6 135

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bizon Franciszek 59 Wyższe ekonomiczno-rolnicze Brzoza, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka - Franciszka Bizona, nie należy do partii politycznej 594 23,49% Nie
2 Oskwarek Wojciech Walenty 60 wyższe Brzoza, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota NWW, nie należy do partii politycznej 1935 76,51% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6122 2606

42,57%

2603 2529 97,16%