PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Klembów

Mapa

   
Gmina gm. Klembów
Liczba mieszkańców 8 629
Liczba wyborców 6 653

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Ferdyn Andrzej Ryszard 46 wyższe Ostrówek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców KLEMBÓW 2006, nie należy do partii politycznej 784 24,42% Nie
2 Rakowski Kazimierz 53 średnie Ostrówek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego, nie należy do partii politycznej 1560 48,60% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Wojda Tadeusz Julian 55 wyższe Klembów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców TADEUSZA WOJDA, nie należy do partii politycznej 866 26,98% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6634 3277

49,40%

3264 3210 98,35%