PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Czyżew-Osada

Mapa

   
Gmina gm. Czyżew-Osada
Liczba mieszkańców 6 856
Liczba wyborców 5 278

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bogucka Anna 42 Wyższe Siennica-Lipusy, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców DLA WSPÓLNEGO DOBRA, nie należy do partii politycznej 1830 60,36% Tak
2 Dmochowski Józef 43 Wyższe Czyżew-Osada, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem w Przyszłość, nie należy do partii politycznej 1202 39,64% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
5269 3060

58,08%

3049 3032 99,44%