PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Szczucin

Mapa

   
Gmina gm. Szczucin
Liczba mieszkańców 13 642
Liczba wyborców 10 542

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Sipior Jan 51 Wyższe Szczucin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców JANA SIPIORA, nie należy do partii politycznej 2702 52,68% Tak
2 Tęczar Kazimierz Jan 46 wyższe Słupiec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNI - POWIŚLE DĄBROWSKIE, nie należy do partii politycznej 2427 47,32% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
10504 5233

49,82%

5230 5129 98,07%