PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

m. Czeladź

Mapa

   
Gmina m. Czeladź
Liczba mieszkańców 34 367
Liczba wyborców 28 932

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Gątkiewicz Janusz Wojciech 61 Wyższe Czeladź, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 2528 22,34% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Kita Marian 64 Wyższe Czeladź, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywateli, nie należy do partii politycznej 696 6,15% Nie
3 Klimczak Krzysztof 57 Średnie Dąbrowa Górnicza, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin 159 1,41% Nie
4 Kosmala Teresa Ewa 51 Wyższe Czeladź, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 1776 15,70% Nie
5 Matyja Jerzy Stanisław 63 Wyższe techniczne Czeladź, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 835 7,38% Nie
6 Mrozowski Marek 52 Wyższe Czeladź, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 4577 40,45% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
7 Służałek Tomasz 59 Wyższe Czeladź, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców TOMASZA SŁUŻAŁKA-CZELADŹ 2006 PLUS, nie należy do partii politycznej 744 6,58% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
28916 11657

40,31%

11651 11315 97,12%