PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Istebna

Mapa

   
Gmina gm. Istebna
Liczba mieszkańców 11 525
Liczba wyborców 8 412

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Bielesz Edward 52 średnie techniczne Istebna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda Bielesza, nie należy do partii politycznej 373 7,95% Nie
2 Michałek Józef 40 średnie Istebna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców TRÓJWIEŚ, nie należy do partii politycznej 762 16,24% Nie
3 Michałek Józef 43 średnie Istebna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 797 16,99% Nie
4 Rabin Danuta 57 średnie Istebna, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólne Dobro", nie należy do partii politycznej 2759 58,81% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8416 4773

56,71%

4764 4691 98,47%