PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Załuski

Mapa

   
Gmina gm. Załuski
Liczba mieszkańców 5 697
Liczba wyborców 4 351

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Raczyński Sławomir Tadeusz 50 wyższe techniczne Załuski, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Europa w Naszej Gminie, nie należy do partii politycznej 209 8,99% Nie
2 Słupecki Roman Grzegorz 46 średnie Kroczewo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Załuski, nie należy do partii politycznej 323 13,89% Nie
3 Stranz Grzegorz Krzysztof 38 wyższe Złotopolice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, nie należy do partii politycznej 870 37,42% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Witkowski Zbigniew 56 wyższe Załuski, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni", nie należy do partii politycznej 321 13,81% Nie
5 Woźniak Romuald 44 wyższe Warszawa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 602 25,89% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
4358 2389

54,82%

2388 2325 97,36%