PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Kunów

Mapa

   
Gmina gm. Kunów
Liczba mieszkańców 10 296
Liczba wyborców 8 131

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Jabłoński Andrzej Kazimierz 50 wyższe Kunów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNA GMINA", nie należy do partii politycznej 1333 33,18% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Ożdżyński Ireneusz Władysław 56 wyższe Kunów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Na rzecz gminy", nie należy do partii politycznej 1521 37,86% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Szczałuba Włodzimierz Mirosław 47 wyższe Nietulisko Małe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, popierany przez Platformy Obywatelskiej RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 1163 28,95% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8135 4112

50,55%

4110 4017 97,74%