PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Dobrcz

Mapa

   
Gmina gm. Dobrcz
Liczba mieszkańców 9 216
Liczba wyborców 7 119

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Malinowski Waldemar 53 wyższe Dobrcz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Szczęśliwa Gmina, członek Prawa i Sprawiedliwości 726 22,51% Nie
2 Mes Ewa Monika 55 Wyższe Włóki, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 670 20,78% Nie
3 Szala Krzysztof Franciszek 56 wyższe Dobrcz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gmina-Wspólne Dobro, nie należy do partii politycznej 1829 56,71% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
7121 3311

46,50%

3307 3225 97,52%