PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Waśniów

Mapa

   
Gmina gm. Waśniów
Liczba mieszkańców 7 283
Liczba wyborców 5 668

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Gajewski Krzysztof 43 średnie Sarnia Zwola, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA WAŚNIÓW, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1600 58,25% Tak
2 Siedlarz Roman Wojciech 55 wyższe Pękosławice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Romana Siedlarza, nie należy do partii politycznej 1147 41,75% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
5677 2779

48,95%

2782 2747 98,74%