PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Łopuszno

Mapa

   
Gmina gm. Łopuszno
Liczba mieszkańców 9 159
Liczba wyborców 6 946

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Góral Tadeusz Władysław 58 wyższe ekonomiczne Wielebnów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNI 2006, nie należy do partii politycznej 153 3,35% Nie
2 Karliński Henryk Florian 58 średnie Wielebnów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Powiatu Kieleckiego", nie należy do partii politycznej 597 13,06% Nie
3 Królikowski Tadeusz 59 wyższe ekonomiczne Łopuszno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, popierany przez Ligę Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin 366 8,01% Nie
4 Lesiak Antoni Wacław 41 średnie Olszówka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA, nie należy do partii politycznej 312 6,82% Nie
5 Oleksiewicz Zdzisław 58 średnie Łopuszno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Praworzadna i Gospodarna Gmina, nie należy do partii politycznej 1215 26,57% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
6 Palacz Jacek Józef 38 wyższe Grabownica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 602 13,17% Nie
7 Puto Włodzimierz Bogusław 53 wyższe Łopuszno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Łopuszno, nie należy do partii politycznej 227 4,97% Nie
8 Węgrzyn Leszek Władysław 57 wyższe Łopuszno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców UCZCIWY WÓJT - BOGATA GMINA, nie należy do partii politycznej 988 21,61% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
9 Wódkowski Wiesław Adam 67 wyższe Snochowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwość, sprawiedliwość i rozwój, nie należy do partii politycznej 112 2,45% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6939 4657

67,11%

4644 4572 98,45%