PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Zwierzyn

Mapa

   
Gmina gm. Zwierzyn
Liczba mieszkańców 4 469
Liczba wyborców 3 392

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Krzyżanowski Eugeniusz 54 średnie Górki Noteckie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Zwierzyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1206 68,60% Tak
2 Marć Tomasz Ferdynad 54 wyższe rolnicze Zwierzyn, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Postawmy na rozwój, nie należy do partii politycznej 320 18,20% Nie
3 Sierocińska Stefania 54 wyższe Zwierzyn, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Gmina z Klasą, nie należy do partii politycznej 232 13,20% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3387 1786

52,73%

1786 1758 98,43%