PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Banie Mazurskie

Mapa

   
Gmina gm. Banie Mazurskie
Liczba mieszkańców 4 336
Liczba wyborców 3 344

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Miluski Władysław 55 Wyższe Banie Mazurskie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE, nie należy do partii politycznej 1262 68,03% Tak
2 Sobuta Jan 56 wyższe Surminy, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA SPRAWA, nie należy do partii politycznej 593 31,97% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3347 1903

56,86%

1903 1855 97,48%