PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Branice

Mapa

   
Gmina gm. Branice
Liczba mieszkańców 7 508
Liczba wyborców 5 993

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Barszczewska Marzena Beata 36 wyższe Branice, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Obrona Narodu Polskiego, nie należy do partii politycznej 504 16,15% Nie
2 Brzeszczak Jolanta Mirosława 46 wyższe Branice, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 189 6,06% Nie
3 Chuchla Wojciech Jerzy 57 średnie Branice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "BRANICE 15+1", nie należy do partii politycznej 167 5,35% Nie
4 Malewicz Władysław Jan 55 wyższe techniczne Lewice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Opolszczyzna", popierany przez Stowarzyszenie Sołtysów Woj. Opolskiego, nie należy do partii politycznej 300 9,61% Nie
5 Małek Józef 48 wyższe Branice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Mieszkańców Gminy Branice", nie należy do partii politycznej 1273 40,79% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
6 Stec Marian 57 wyższe Branice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Branicka", nie należy do partii politycznej 166 5,32% Nie
7 Wodyński Stanisław 63 średnie Branice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWE, nie należy do partii politycznej 522 16,73% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
5983 3215

53,74%

3215 3121 97,08%