PKW - Wybory samorządowe 2006

Electoral geography

gm. Orneta

Mapa

Statistics

   
Commune gm. Orneta
Number of inhabitants 13,113
Number of electors 10,264

Mayor election

Number in the list Family name and given names Age Education Address, party membership and endorsements Number of votes % votes Elected
1 Janulewicz Jerzy Zbigniew 46 wyższe Orneta, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców RUCH SPOŁECZNY "WARMIA", not a member of any political party 474 10.67% No
2 Kogut Jarosław 46 Wyższe zawodowe Orneta, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "POROZUMIENIE WARMIŃSKIE", not a member of any political party 1609 36.21% Takes part in 2nd ballot
3 Ołtuszewski Andrzej 57 wyższe Orneta, submitted by Komitet Wyborczy WSPÓLNOTA TERYTORIALNA, member of Unii Pracy 2038 45.86% Takes part in 2nd ballot
4 Zamyślewski Gabriel Mirosław 44 średnie Wojciechowo, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, not a member of any political party 323 7.27% No

Statistics

Number of Turnout Number of votes
electors dispensed ballot cards cast valid % valid
10376 4540

43.75%

4540 4444 97.89%