PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Brześć Kujawski

Mapa

   
Gmina gm. Brześć Kujawski
Liczba mieszkańców 11 346
Liczba wyborców 8 879

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Grudziecki Dariusz 41 wyższe Wieniec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE OBYWATELI "SAMORZĄDNOŚĆ", nie należy do partii politycznej 176 4,71% Nie
2 Jaroszewski Piotr Waldemar 43 średnie techniczne Brześć Kujawski, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Unii Pracy 652 17,44% Nie
3 Stanny Piotr Paweł 45 wyższe Brześć Kujawski, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "PONAD PODZIAŁAMI", nie należy do partii politycznej 928 24,82% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Zaparuszewska Ewa Elżbieta 53 wyższe Guźlin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców STOWARZYSZENIA BRZEŚĆ KUJ. 2000+, nie należy do partii politycznej 397 10,62% Nie
5 Zawidzki Wojciech Bolesław 54 wyższe Guźlin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA, nie należy do partii politycznej 1586 42,42% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8866 3823

43,12%

3823 3739 97,80%