PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Jadów

Mapa

   
Gmina gm. Jadów
Liczba mieszkańców 7 870
Liczba wyborców 6 178

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Kokoszka Dariusz Stanisław 40 wyższe Jadów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego, nie należy do partii politycznej 1386 44,57% Nie
2 Żak Stanisław 51 wyższe Urle, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców STANISŁAWA ŻAKA, nie należy do partii politycznej 1724 55,43% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6174 3165

51,26%

3159 3110 98,45%