PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Zapolice

Mapa

   
Gmina gm. Zapolice
Liczba mieszkańców 4 757
Liczba wyborców 3 755

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Błaszczyński Andrzej 53 wyższe Rembieszów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy Centroprawicy, nie należy do partii politycznej 179 8,77% Nie
2 Kowalski Zenon 49 średnie Pstrokonie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Strażacy z Nami w Przyszłość, nie należy do partii politycznej 948 46,47% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Ornafel Stanisław Tadeusz 74 średnie Kalinowa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Zapolice, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 101 4,95% Nie
4 Troczyńska Maria 50 wyższe Ptaszkowice, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna - Zduńska Wola, nie należy do partii politycznej 68 3,33% Nie
5 Zaborowski Jan Kaziemierz 55 wyższe Zapolice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 744 36,47% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3748 2071

55,26%

2071 2040 98,50%