PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Tarnowiec

Mapa

   
Gmina gm. Tarnowiec
Liczba mieszkańców 9 324
Liczba wyborców 7 184

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Kędrek Piotr Stanisław 47 Wyższe Gliniczek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców GMINA 2006, nie należy do partii politycznej 306 9,36% Nie
2 Kielar Bogusław Józef 51 Wyższe Umieszcz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 846 25,89% Nie
3 Kurek Adolf 63 Średnie Łajsce, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYSZŁOŚĆ " W TARNOWCU, nie należy do partii politycznej 122 3,73% Nie
4 Socha Janusz Marek 42 Średnie Gąsówka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, popierany przez Ligę Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin 295 9,03% Nie
5 Szajnicki Krzysztof 59 Wyższe Tarnowiec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Szajnickiego, nie należy do partii politycznej 1699 51,99% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
7192 3302

45,91%

3299 3268 99,06%