PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Strachówka

Mapa

   
Gmina gm. Strachówka
Liczba mieszkańców 3 148
Liczba wyborców 2 478

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Knap Jacek 45 zawodowe Strachówka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Knapa, nie należy do partii politycznej 61 4,31% Nie
2 Leszczyński Mirosław 42 wyższe Osęka, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Unii Pracy 192 13,58% Nie
3 Łapka Kazimierz Marian 54 średnie Młynisko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNI, nie należy do partii politycznej 645 45,62% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Nowak Edmund 53 średnie Dobczyn, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 180 12,73% Nie
5 Ołdak Sylwester Paweł 42 średnie Strachówka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców o Lepszą Gminę, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 244 17,26% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
6 Sarnowski Mirosław Witold 43 średnie Tłuszcz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 92 6,51% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
2473 1469

59,40%

1468 1414 96,32%