PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Siekierczyn

Mapa

   
Gmina gm. Siekierczyn
Liczba mieszkańców 4 572
Liczba wyborców 3 596

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Burniak Adam 49 wyższe Wesołówka, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie należy do partii politycznej 367 23,91% Nie
2 Niekrasz Janusz Marek 53 wyższe Siekierczyn, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kontynuacja przemian, nie należy do partii politycznej 1168 76,09% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3596 1568

43,60%

1568 1535 97,90%