PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Łochów

Mapa

   
Gmina gm. Łochów
Liczba mieszkańców 17 904
Liczba wyborców 13 805

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za Głosy przeciw % głosów Wybrany
1 Dzięcioł Marian 56 Średnie ogólnokształcące Kaliska, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Łochowskiej, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 4080 621 86,79% Tak

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
13805 4845

35,10%

4840 4701 97,13%